2018-12-23 Upp-på-hojen-sittar-kväll

Fotograf: Tomas Eriksson