Styrelsen 2024

Kontaktpersoner Örebro Enduro

Styrelsen når du på adressen info@orebroenduro.se
Medlemsärenden info@orebroenduro.se

Ordförande, Roger Elverskog, Tfn: 076-11 88 887
Kassör, Joakim Dahlberg, Tfn: 070-311 57 51
Vice Ordförande och sekreterare, John Rydbjer

Ledamöter:
Mats Billberger
Lars-Göran Andersson
Daniel Höjenberg
Per-Åke Stridh

Valberedning Fredrik Kindström och Tomas Lundqvist
Revisorer Mikael Bernström och Anders Berglund

 

Miljöpolicy för Örebro Enduro

I syfte att värna vår miljö och föregå som ett gott föredöme i endurosporten, arbetar Örebro Enduro efter följande miljöpolicy:

  • Vi ska sträva efter att samåka så mycket vi kan till och från träning och tävling.
  • Miljöansvariga är: Pilängens endurobana – John Rydbjer, Lekhyttans endurobana – Mats Billberger, Täby endurobana Per-Åke Stridh.
  • Vid tävlingar och träningar ska vi som medlemmar alltid föregå med gott exempel och slänga/ta hand om våra sopor på det sättet som föreskrivs eller utifrån ett gott omdöme.
  • Både vid träning och tävling använder vi miljömattor.
  • Vid tävlingar ska utsedd miljöchef /ansvarig finnas.
  • Vid träning åker vi endast inom markerat område och iakttar allmän försiktighet mot naturen.
  • Upptäcker vi något i och omkring våra banor som kan uppfattas som en belastning för miljön så anmäler vi det till ansvarig för banan.