Årsmötesreferat 2024

Årsmötet hölls den 20 mars på Cafe Glomman och samlade ett 20-tal medlemmar som fick kaffe och räksmörgås. Johan Elovsson lämnade styrelsen och till ny ledamot valdes Daniel Höjenberg. I övrigt är det samma styrelse och ansvarspositioner.
Underhåll av banorna diskuterades och det uppdrogs till styrelsen att utlysa arbetsdagar för framförallt Täby och Lekhyttan. Medlemsavgifter är oförändrade, det beslöts om en liten höjning av träningsavgiften.
Ekonomin är god och vi gjorde ett litet plus under 2023. Föreningen har runt 180 medlemmar inkl familjemedlemmar.