Handlingar för årsmöte 2023

Välkomna till årsmötet den 7 mars. Vi kommer inte att skriva ut handlingarna utan de finns här för beskådan och utskrift. Vi har passat på att uppdatera våra stadgar och då utgått från Riksidrottsförbundets standardmall som vi anpassat något. Dessa stadgar kommer att beslutas om på årsmötet, då läs gärna igenom.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

ETÖ Resultaträkning

ETÖ Balansräkning

KMK Resultaträkning

KMK Balansräkning

Stadgar för beslut