Täby open lördag 16/9 PM 1

Ny starttid för klasserna Dam och Motion över 55 år 

Då inga ungdomar har anmält sig så har organisationskommittén beslutat att flytta fram starttiden för klasserna Dam och Motion över 55 år. Ny starttid blir kl 12.00, dvs samma starttid som övriga klasser (individuell start var 10:e sekund enl startlista)