PM 2, Täby Open

Antal sträckor som ska köras: JSE kör 5 sträckor, övriga klasser kör 3 sträckor.

Pokaler till alla klasser för placering 1-3 (även motion) samt lottade priser för
alla deltagare. Prisutdelning förrättas när alla förare gått i må

Lycka till!